Markägarträff och informationsmöte: Bragnum, Broaslätt & Grälåsa

Länghem Landsbygd fiber ek. för. kallar till markägarmöte och informationsträff för de som bor i Bragnum, Broaslätt och Grälåsa, (d.v.s. alla som bor väster/söder om riksväg 27).

För att möjliggöra deltagande från så många som möjligt finns tre tillfällen att välja på:

  • Grälåsa hos Lars-Erik Enoksson måndag den 27 oktober kl 19.00
  • Bragnum Byagård onsdag den 29 oktober kl. 19.00
  • Bragnum Byagård torsdag den 30 okt kl. 19.00

Vid respektive möte kommer följande punkter att gås igenom:

  • Översiktlig information om aktuellt läge för projektet.
  • Presentation av preliminära förläggningssträckor som tagits fram under genomförd projektering.
  • Genomgång av LRF:s markupplåtelseavtal som föreningen kommer att använda.
  • Inventering av markägarförhållanden i området, d.v.s. tillsammans går vi igenom vem som äger mark som berörs av projektet.
  • Möjlighet att ställa frågor om projektet.

OBS! Förläggningarna kan även beröra mark vars ägare inte är medlem i föreningen och inte är intresserad av fiber. Det är därför viktigt att alla som tror sig beröras, deltar! Markägare, medlemmar och alla övriga intresserade är hjärtligt välkomna!

För att se den kallelse som delas ut i postlådorna klickar du här: Kallelse-markagarmote-Bragnum-Gralasa-141019

 

Ansökningshandlingar, samråd och medlemsrekrytering

Arbetet för att skapa förutsättningar för ett framtida fibernät i Länghem med omnejd fortsätter. Det styrelsen arbetar just nu med är medlemsrekrytering och förberedelser för att kunna söka bidrag för nätverket. Totalt 255 fastigheter är i skrivande stund anmälda för fiber till föreningen. 84 av fastigheterna finns i Länghems tätort och 171 på landsbygden, föreningen ökar med i snitt tre medlemmar per vecka!

Ansökningshandlingarna för bidrag har lämnats in till Jordbruksverket och samråd med Länstsyrelsens naturvårdsenhet har påbörjats. Samrådet avser eventuell schaktning och grävning i de naturkänsliga områden som finns runt Länghem.

Eltel har levererat de första underlagen för projekteringen och en kontinuerlig dialog pågår för att utveckla dessa underlag.

Projekteringen är igång

Projekteringen av fibernätet är igång och inom kort väntas resultatet in. Detta innebär ytterligare en milstolpe i Länghem Landsbygds fiber är avverkad. När underlaget är framtaget så väntar utvärdering av underlaget samt iordningställande av upphandlingsdokument. Under tiden bearbetar styrelsen underlag för tillstånd till Trafikverket m.m.

Efter upphandlingen kommer vi att kunna presentera en mer exakt kostnad av byggnationen av nätet. Vi är i skrivandets stund 162 medlemmar och 183 anslutningar. Vi kommer att behöva ytterligare medlemmar och anslutningar. Prata med dina grannar!

Vi behöver frivilliga medlemmar som kan ställa upp med dagsverken och ideellt arbete. Hör av dig till oss om du är intresserad av att vara med och bygga framtidens nya infrastruktur i Länghem.

Protokoll från styrelsemöte den 15 juni

Protokollet från styrelsemötet den 15 juni går nu att läsa här på webben genom att trycka på länken nedan. Styrelsemote-2014-06-15

Vid mötet beslutade styrelsen att acceptera Eltels anbud för projektering, teckna ansvarsförsäkring för styrelsen samt att i samband med aviseringen av årets medlemsavgift ta in en första medlemsinsats om 250 kr per medlem.