Kategoriarkiv: Nyhetsbrev

Delfaktura för medlemsinsats samt nyhetsbrev utskickat

Av | 2 december, 2015

Under föregående vecka skickades en ny delfaktura ut på medlemsinsatsen tillsammans med nyhetsbrev nummer 12. Delfakturan är på 3 000 kr. Totalt har nu 17 000 kr fakturerats och de flesta medlemmar har också betalat detta. Medlemsinsatserna används för att betala det arbete som entreprenörerna gör i samband med byggnationen av fibernätet. Prognosen på totalkostnaden… Läs mer »

Lägesrapport och nyhetsbrev

Av | 9 oktober, 2015

Byggnationsarbetet har varit intensivt i slutet av september och början av oktober med flera maskinlag i gång på flera olika platser runt om Länghem. Under vecka vecka 41 har dock det maskinlag som arbetat i Hofsnäs förflyttats till Timmele så takten går ner något framöver. Antalet medlemmar stiger kontinuerligt och var vid månadsskiftet september/oktober upp i… Läs mer »

Nyhetsbrev nummer 9 utdelat

Av | 2 augusti, 2015

Under föregående vecka har föreningens nionde nyhetsbrev delats ut inom verksamhetsområdet. Nyhetsbrevet innehåller en lägesrapport om entreprenadarbetet och föreningens verksamhet i övrigt. Nyhetsbrevet innehåller också en uppmaning om att betala in båda de fakturor som kommer att skickas ut under augusti så fort som möjligt samt instruktioner för det arbete som fastighetsägaren själv ska göra… Läs mer »