Vilande anslutning – inga tjänster

En vilande anslutning eller passiv anslutning innebär att du inte har några tjänster alls kopplade till din anslutning. Du kommer då inte att kunna nyttja några tjänster såsom tv, bredband eller telefoni, men betalar å andra sidan inga månadskostnader heller.

Vill du aktivera en passiv anslutning för att kunna välja tjänster själv och har hämtat ut samt monterat din inomhusbox (fibermodemet) behöver du bara ansluta din dator till den röda porten på inomhusboxen och välja tjänster. Signalen är redan på plats i fibern. Föreningen får sedan av IP-Only rapporter på att du kopplat upp dig och valt tjänster och debiterar sedan nätavgiften.

Har du en vilande anslutning men inte hämtat ut din inomhusbox (ditt fibermodem) eller inte monterat det behöver du hämta ut och montera inomhusboxen först. Kontakta styrelsen genom kontaktsidan här på hemsidan som du når om du trycker på denna länk för att ordna med uthämtning. När inomhusboxen monterats behöver du bara ansluta din dator till den röda porten på inomhusboxen och välja tjänster. Signalen är redan på plats i fibern. Föreningen får sedan av IP-Only rapporter på att du kopplat upp dig och valt tjänster och debiterar sedan nätavgiften.

Vill du aktiver en passiv anslutning och ha gruppavtalet med Boxer måste du kontakta föreningens styrelse. Lättast gör du det genom kontaktsidan här på hemsidan som du når om du trycker på denna länk.