Upphandling av markentreprenad för fibernät

Foto: kathi_gott, http://www.freeimages.com

Länghem Landsbygd fiber ek. för. inbjuder intresserade anbudsgivare att lämna anbud på markentreprenad för utbyggnad av fibernät inom Länghems socken och angränsande område inom Dannikes södra delar (Forsaområdet). Förfrågan avser ca 9 mil markförläggning av slang för optisk fiberkabel, sättning av skåp och dragbrunnar samt inblåsning och skarvning av fiber. Anbud ska vara föreningen tillhanda senast 2015-04-13.

Nedan återfinns erforderliga dokument för intresserad anbudsgivare.

LLF-upphandling-Administrativa-foreskrifter
LLF-upphandling-Anbudsform-schaktning

LLF-upphandling-Anbudsformular-fiber
LLF-upphandling-Bilagor
LLF-upphandling-Utforandebeskrivning-fiber
LLF-upphandling-Utforandebeskrivning-schakt

En milstolpe: upphandling av kommunikationsoperatör utlagd

Photo: Mihai DumitruEn viktig milstolpe är passerad i arbetet för att skapat ett fibernätverk i Länghem för i veckan publicerade föreningen sin första upphandling offentligt via upphandlingsverktyget Visma Tendsign. Upphandlingen gäller tjänsten som kommunikationsoperatör i det kommande fibernätverket.  Intresserade leverantörer kan hitta underlaget för upphandlingen via t.ex. Visma Opic. Sista dag att lämna in anbud är 2015-02-13. Eftersom föreningen har kravet på sig att anbudet ska vara offentlig och ingen potentiell leverantör får gynnas finns allt material att hämta efter gratis inloggning hos Visma Opic.

Kommunikationsperatörens uppgift är att tillhandahålla och sköta den utrustning som behövs för att kommunikation ska kunna ske i fibernätet. En vanlig benämning på detta är att kommunikationsoperatören ser till att ”belysa nätet”. Det är också kommunikationsoperatören som möjliggör att avtal om tjänster (t.ex. tv, bredband eller telefon) kan skrivas mellan föreningens medlemmar och olika tjänsteleverantörer.

Direktlänk till upphandlingsinformationen hos Visma Opic.:

http://www.opic.com/upphandling/upphandling-kommunikationsoperator-%28langhem-landsbygd-fiber-ekonomisk-forening-langhem%29-aid42eb5b1f246206e3632dadd59a7fa712/