Gräva på egen tomt

Fastighetsägaren ansvarar själv för att gräva ner fiberslang från tomtgräns och till fastigheten samt återställa marken efter nedgrävningen. Fastighetsägaren kan gräva själv, anlita en egen entreprenör eller köpa tjänsten ifrån den entreprenör som föreningen använder. Mer information om erbjudandet ifrån föreningens entreprenör finns att läsa genom att trycka här.

Rekommenderat är att fiberslangen grävs ner till minst 40 cm djup för att den ska ligga väl skyddad mot spadar/spett och andra vassa föremål samt att böjen upp mot husväggen inte ska bli alltför skarp. Böjen upp mot husväggen ska inte överstiga 30 cm. Det är också viktigt att botten på schaktet är jämnt och att slangen ligger så rakt som möjligt.

Ca 10-15 cm ovanför fiberslangen ska ett varningsnät placeras. Tejpad mot varningsnätet finns en ståltråd som används för att söka rätt på fiberkabeln. För att fibern ska kunna hittas när den är nedgrävd måste ståltråden vara åtkomlig. Ta därför loss ståltråden ifrån varningsnätet och fäst den mot slangen ovan jord. Fastsättningen kan göras med en enkel knut eller runt en skruv om slangen kläms fast med klamrar mot väggen. Resterande varningsnät behöver ej vara synligt ovan jord och kan därför klippas av.

För att undvika att fiberslangen fylls med vatten, jord eller skräp ska den proppas med ändtätning alternativt tätas med vattentät tejp i bägge ändar.

Det återfyllnadsmaterial som ligger närmast fiberslangen ska bestå av material med maximalt kornstorlek om 20 mm och inte innehålla några vassa eller tyngre stenar. Detta är viktigt för att undvika så att inte fiberslangen skadas och problem uppstår vid fiberlåsningen. Om problem uppstår vid blåsningen åligger det fastighetsägaren att rätta till detta vilket medför förseningar i arbetet.

Tänk på att dokumentera på en karta eller motsvarande vart fiberslagen är nedgrävd för att undvika att fiberkabeln blir avgrävd i framtiden. Gräver du som fastighetsägare av fibern i framtiden får du stå för kostnaderna att blåsa in en ny fiber.

  • Hur få reda på vart anslutningspunkten ska vara?
  • Erforderligt djup
  • Hur ska det se ut i respektive ände
  • Vart hämtar jag material
  • Vilken typ av material och hur mycket material behövs.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *