Markavtal

Fiberföreningen kommer att skriva markavtal med de fastighetsägare som berörs av byggnationen av fibernätverket och där fibernätverket kommer att gå utanför ”tomten”. För nedgrävning av fiberslang på egen tomt (dvs. den fiberslang som går in till fastigheten/fastigheterna) kommer inte något markavtal att skrivas. I korta drag innebär markavtalet att fiberföreningen får rätt att gräva ner fibernätverket enligt uppritad sträckning i avtalet. Fiberföreningen kommer inte att betala någon ersättning till markägaren, men skulle fibernätverket säljas i framtiden har markägaren rätt till ersättning utifrån hur mycket fibernätverk som finns på den aktuella marken.

Markavtalen kommer att distribueras områdesvis (söder om riksväg 27, söder/öst om samhället (Ingestorp/Tingarör), samhället, väster om samhället (Forsa/Fägerhult) och norr om samhället (Hofsnäs/Ömmesala) genom områdesansvarigas försorg. Frågor om avtalen besvaras också enklast genom respektive områdesansvarig. När avtalen är påskrivna ska de lämnas åter till områdesansvarig eller skickas till Länghem landsbygd fiber ek. för. c/o Lars-Erik Enoksson Grälåsa Gård 51452 Länghem.

Tidpunkten för distributionen av markavtalen kommer att vara med start i augusti/september 2015.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *