FAQ – Vanliga frågor om installationen

Fråga: Kan jag kombinera TV via antenn och bredband/telefon via fiber inom ramen för gruppavtalet?
Enligt Boxers kundtjänst är det möjligt att kombinera tv via antenn och bredband via fiber till samma kostnad inom ramen för gruppavtalet. Du som medlem måste dock begära att få ett speciellt kort som går både till fiber och digital nätet via deras kundtjänst. Detta specialkort kosta inger extra!
Fråga: Jag undrar om priset för Boxers abonnemang är fast under hela bidningstiden (36 månader) eller om de kan komma att höjas?
Svar: Priserna är fasta under hela bindningstiden.
Fråga: Vad händer när avtalet med Boxer löper ut efter 36 månader? Blir det omförhandlat?
Svar: När föreningens avtal med Boxer angående gruppavtalet löper ut genomför föreningen nya förhandlingar med intresserade leverantörer för att hitta bästa möjliga gruppavtal. Det är inte säkert att det blir Boxer igen, det beror på vad de erbjuder.

Fråga: Ingår antivirusprogramvara i gruppavtalet?

Svar: Någon antivirusprogramvara ingår inte i gruppavtalet. Till PC finns det många bra gratisprogramvaror såsom Avast, Panda, AVG och Security Essentials som du kan ladda ner.

Fråga: Jag har idag avtal med Boxer och tre extrakort. Hur gör jag med dessa?

Svar: Har du ett befintligt avtal med Boxer idag så kan du flytta över detta till  gruppavtalet. Du kan även nytta extrakorten. Flyttar du över till gruppavtalet så är det prislistan som finns inom gruppavtalet som gäller.

Fråga: Jag behöver en längre patchkabel mellan utomhusboxen och inomhusboxen än den längsta som ni anger här på hemsidan (15 meter). Hur gör jag?

Svar: Föreningen kan beställa hem längre patchkablar till den som behöver det. Skicka iväg en förfrågan via kontaktformuläret med ditt behov och dina kontaktuppgifter så ordnar vi det. Tryck här för att komma till kontaktformuläret.

Fråga: Kan jag ansluta fler telefonabonnemang?

Om du vill ha fler telefonabbonemang så ansluter du en switch (bredbandsdelare). Det flesta telefonadaptrar kan anslutas på den router man normalt har hemma. Det är inte nödvändigt att ansluta telefoniadaptern till den specifika utgången. Olika tjänsteleverantörer kan dock göra olika,  men du kan i princip ha hur många telefonnummer som helst.
Fråga: Kan jag ha fler telefoner till mitt telefonabonnemang?
Svar: Har du samma telefonnummer på alla telefoner så ansluter du telefonadaptern i första inkommande telejack. Då skickar du ut signalen till alla telefoner i huset och du kan ansluta fler telefoner till dessa.

Fråga: Kan jag ansluta fler digitalboxar?

Svar: Du kan ansluta flera digitalboxar, men det brukar vara tjänsteleverantörsberoende hur du gör detta. Ofta ansluter du en switch (bredbandsdelare) på nätverksuttaget för TV och kopplar digitalboxarna till den.

Fråga: Kan pactchkablen som går mellan utomhusboxen och inomhusboxen förläggas utomhus? Jag vill t.ex. dra in kabeln direkt på andra våningen i mitt hus.

Svar:  Paatchkabel mellan utomhusboxen och inomhusboxen klarar av att placeras utomhus ur väder- och vindavseende, men den har inte så starkt skydd mot mekanisk skada så den bör skyddas på något sätt vid längre sträckor utomhus.

Fråga: Jag vill ha fiber till huset för framtida anslutning. Nu har jag hört att i priset ingår elektronik som behövs inne i huset. Måste jag koppla in den även om jag inte vill använda fibern nu?

Svar: Alla som har beställt en fiberanslutning, oavsett om det är för framtiden eller ej kommer att få en multimediabox. Boxen som behöver monteras på väggen och anslutas till fibernätet. Om du skall nyttja tjänsterna via fibernätet behöver den dock anslutas till 230V vägguttag.

Fråga: I priset ingår inte grävning inne på tomten och håltagning i väggen för anslutning. Kan jag få hjälp med detta?

Svar: Du kommer att kunna få hjälp med grävning och håltagning via vår entreprenör SLL. Det kommer att finnas en länk på vår hemsida, där du ser priset och anmäler att du önskar hjälp.

Fråga: Jag har min sommarstuga på en tomt som jag arrenderar av kommunen. Måste jag ha tillstånd från kommunen för att dra in fiber i stugan?

Svar: Ja, du behöver ha tillstånd av markägaren innan du gräver på marken.

Fråga: Vi är två som gemensamt äger vår fastighet. Måste vi båda skriva på anslutningsavtalet?

Svar: Ja, samtliga fastighetsägare måste skriva under anslutningsavtalet.

Fråga: Förutom att jag ska ha fiber till mitt bostadshus funderar jag på att dra in fiber i min ladugård där jag har mitt kontor. Vad får jag betala för anslutningen i ladugården?

Svar: Om det är två olika byggnader på samma fastighet blir det en full anslutningskostnad för respektive byggnad. På www.fiberilanghem.se finns en bild över olika anslutningsalternativen. Vill du istället använda dig av anslutningsalternativ 3 från bilden på hemsidan, d.v.s. du ansluter bostadshuset och gräver från anslutningsboxen på bostadshuset till ladugården, blir det en full anslutningskostnad för första huset samt ytterligare anslutningsavgift per tillkommande anslutning som motsvarar en tredjedel av full anslutningskostnad.

Fråga: Förutom att jag ska ha fiber till mitt bostadshus funderar jag på att dra fram fiber till ladugården för eventuell framtida övernattningslägenhet. Vad får jag betala? Jag vill alltså inte ha ladugården inkopplad nu.

Svar: Du betalar samma kostnad som ovan, d.v.s. anslutningsalternativ 2 eller 3 men du betalar ingen nätavgift eller månadskostnad för underhåll eller tjänster.

Fråga: Jag vill ansluta fler hus på min fastighet och det är aktuellt med antingen fler insatser eller en högre anslutningsavgift. När ska jag betala denna?

Svar: När anslutningsavtalet är underskrivet och det är klart vilket anslutningsalternativ som du väljer kommer du att få en faktura på de eventuellt ytterligare insatser som ska betalas. Anslutningsavgiften betalas när nätet börjar bli färdig och betalas således senare.

2 thoughts on “FAQ – Vanliga frågor om installationen

  • Hej! I instruktionsboken till inomhusboxen (En vit A5 broschyr med röd och svart text och bilder) står förklaringar på sidan 6 och 7.

   USB-indikatorn visar grön/on om en usb-enhet är inkopplad, är släckt om ingen USB-enhet är ansluten och blinkar om porten arbetar.

   LAN 1-4:lamporna visar fast gult sken om porten är kopplad till ett 100 Mbps nätverk, visar fast gult sken om porten är kopplad till ett 1000 Mbps nätverk, är släckt om inget nätverk är anslutet och blinkar om porten arbetar.

   WAN/EXT 1 lampan visar gult fast sken om porten är kopplad till ett 100 Mbps nätverk, visar fast gult sken om porten är kopplad till ett 1000 Mbps nätverk, är släckt om inget nätverk är anslutet och blinkar om porten arbetar.

   WAN lampan visar gult fast sken om porten är kopplad till ett 100 Mbps nätverk, visar fast gult sken om porten är kopplad till ett 1000 Mbps nätverk, är släckt om inget nätverk är anslutet och blinkar om porten arbetar.

   Power (PWR) ström-lampan visar fast grönt sken om strömmen är inkopplad, fast rött sken om startupp-processen inte fungerar (kontakta fiberföreningen då) och är släckt om ingen ström är ansluten.

   //Lars Hedegård

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *