Projektering påbörjas 22 juli!

 

Logga EltelDen 22 Juli påbörjar Eltel projekteringen av ett framtida fibernätverk inom föreningens verksamhetsområde. Projekteringen innebär att Eltel utifrån de kartunderlag föreningen har idag tar farm förslag på ledningsdragningar samt beräknar längder för fiber och rör, antal kopplingsskåp, osv. Resultatet av projekteringen blir en dokumentation i form av kartor och listor över som föreningen senare kan använda som underlag för upphandling av arbete och materiel. Eltel kommer att projektera både samhället och landsbygden, men resultatet kommer att delas upp i landsbygd och samhälle eftersom detta krävs när föreningen ska ansöka om bidrag till kanalisationen.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *