Statusrapport samt beslut om utökning i Norra Lergered

Föreningens styrelse beslutade vid sitt sammanträde den 13 december 2015 att utöka verksamhetsområdet så att även Norra Lergered i Dannike omfattas under förutsättning att de som gjort intresseanmälningar också skriver anslutningsavtal och betalar första delen på medlemsinsatsen. Av cirka 25 fastighet i Norra Lergered har 19 stycken hittis gjort en intresseanmälan. Ett informationsbrev med tillhörande underlag för anslutningsavtal och fakturor är utskickade under veckan till de i Norra Lergered som gjort en intresseanmälan.

Läget i byggnationen

Byggnationen av fibernätet har fortsatt under början av december, men takten på arbetet har dragits ned i och med att några maskingrupper flyttats till andra arbeten, t.ex. i Nittorp och Landsbygdsnät i Tranemo (Lit). SSL har flyttat sina stora maskiner eftersom de färdigställt de arbeten i Dannike som kan göras med så stora maskiner. Ungefär halva grävsträckan har färdigställts i Dannikeområdet och resterande ska göras med mindre maskiner. Ernstsson å sin sida har minskat sina resurser till halv styrka.

I tätorten fortsätter arbetet med framförallt arbete på tomter  med den lilla maskinen som kallas ”Ditch Witch”. Område T1 och T2 söder om järnvägen är i stort sett klara när det gäller stamstråken. För område T3 och T4 (norr om järnvägen) har förberedelser påbörjats för det kommande arbetet. Vilket området av T3 och T4 som påbörjas först är ännu inte bestämt och det beror till stor del på i vilket område som anslutningsgraden är högst.

På landsbygden inom Länghems socken färdigställs de kvarvarande sträckorna, bl.a. kanalisation ut till de medlemmar som bor ut mot Tingsrör. Det som återstår för att kunna binda ihop nätet norr och söder om riksväg 27 är en undergång under järnvägen vid Hästhagen. En ansökan är inlämnad under hösten till Trafikverket som handlägger ärendet. Arbetet med att blåsa fiber pågår också och just nu är det utefter sträckan Fägerhult – Länghem som stamfiber blåses. De färdigställda sträckorna förses med fiber löpande allteftersom.

Bidragsregler beslutade av Jordbruksverket

Jordbruksverket har äntligen beslutat om regler för stöd till bredbandsutbyggnad och de nya reglerna börjar gälla från och med 14 december 2015. Beslutet innebär att Länsstyrelsen i Västra götaland förhoppningsvis kan fatta beslut om föreningens bidragsansökan under februari månad (2016).

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *