Protokoll från styrelsemöte i april

Styrelsen träffades senast på påskdagen, 2015-04-05, och nu är det möjligt att ta del av protokollet från mötet. En av punkterna som diskuterades var föreningens ekonomi och framtioda ekonomiadministration. En första likviditetsbudget är framtagen av Johan och Lars och den disktuerades tillsammans med förslag på att använda Swebanks tjänster för fakturering.

Styrelsen diskuterade även det möte som ska genomföras i Givarp torsdag den 16 april 19:00 med tanke på markavtalen inför ev. byggnation i Givarp i sommar.

Styrelsemote-2015-04-05

Rapport från föreningens årsstämma 2014

Foto-arsstamma-2014-LLF-Gosta-SingstrandDen åttonde april 2014 genomfördes den första årsstämman för Länghem landsbygd ekonomisk förening. Årsstämman genomfördes på Rådde gård i Länghem under ledning av stämmoordförande Helena Ödvall Enoksson.

31 av föreningens medlemmar hade hörsammat kallelsen och deltog vid flera viktiga beslut för både det genomförda och det framtida arbetet. En av de viktigaste punkterna på dagordningen var stämmans beslut att fortsätta arbeta för en byggnation av ett fibernät i föreningens verksamhetsområde och att ett beslut om start av byggnationen ska fattas vid kommande extra föreningsstämma. Tryck på länken för att läsa hela rapporten: Continue reading

Årsredovisning för 2013

Föreningens årsredovisning för det första verksamhetsåret 2013 är nu klar och underskriven. En inscannad version av årsredovisningen hittar du längre ned. I redovisningen går det att läsa att medlemsintäkterna varit 11 200, stödet från Leader 20 000 och kostnaderna för året hamnat på 15 429 kr. De största kostnaderna har varit kostnader för tryckt informationsmaterial och kostnader för hemsidan.

Läs årsredovisningen genom att trycka på följande länk: Arsredovisning_LLF_2013_underskriven_140405