Första noden på väg att färdigställas

Nod 104 i Bragnums byagård är just nu under färdigställande. Byggnationen av noden som kommer att placerar inuti byagården pågår för fullt och utrustningen som skall sitta i noden är beställd och väntas komma inom kort. Slangarna till stammen i Bragnum är indragna i noden. Fibersvetsning pågår för fullt i skåpen under denna nod, det vill säga boende söder om riksväg 27 samt Holm och Varred. Nedan finns några bilder ifrån byggnationen som Johan Lindqvist tagit.

I veckan passerade också föreningen 500 anmälda anslutningar fördelat på 470 medlemmar. 30 stycken kvar till 500 medlemmar jämnt!

Klicka på bilderna om du vill se en större version.

 

Byggnation-Nod-104-1-101107 Byggnation-Nod-104-2-101107 Byggnation-Nod-104-3-101107

Informationsmöte i Dannike församlingshem

Föreningen har nu tagit fram ett kartunderlag som förslag till fibernätets sträckning i Dannikeområdet, och vill med anledning av detta bjuda in samtliga berörda till ett informationsmöte där vi ger varandra möjligheten att uttrycka åsikter kring förslaget.

Alla synpunkter som kan underlätta vårt gemensamma arbete, och även minska den totala kostnaden för projektet är av stort värde!

Informationsmötet är förlagt till:

Dannike Församlingshem, tisdagen 20/10 kl.19:00.

För ytterligare information, kontakta:

Områdesansvarig

Peter Andersson Tel: 0705-834345

Ordförande

Lars-Erik Enoksson Tel: 0325-440 23

Statusuppdatering för byggnationen

Arbetet med att förlägga det kommande fibernätet går framåt och under vecka 36 och 37 färdigställs arbetet i Varred med omnejd. Under vecka 37 flyttas maskinerna därefter till utkanten av Länghem, i närheten av gamla stationen och börjar gräva mot Nygården, Enet och Ömmesala. Parallell färdigställs sträckan till Bragnum byagård och de sträckor som behöver kompletteras i området söder om väg 27. Målet är att området söder om väg 27 färdigställs i sin helhet under vecka 37.

Arbetet i Forsa och Fägerhult är framflyttad till preliminärt vecka 38 eftersom föreningen ännu inte fått erforderligt tillstånd för arbetet utefter vägen från Trafikverket. Förhoppningen är att tillståndet kommer inom kort.

Monteringen av utomhusboxarna i Bragnum, Givarp och Broaslätt är tillfälligt stoppat i avvaktan på att kompletterande information till fastighetsägare ska förmedlas från fiberföreningen. För dig som bor i Bragnum, Givar och Broaslätt och ska få din utomhusbox monterade gäller att håltagningen genom väggen skall vara utförd innan boxen monteras. Ni som inte har gjort hålet genom väggen och har fått slangen framgrävd kan omedelbart göra håltagningen om detta inte är gjort. Hålet ska placeras så att det hamnar under, till höger om den kommande boxen. Instruktioner för ditt eget arbete hittar du i föreningens informationsbroschyr. Tryck här för att ladda ner borschyren: Informationsbroschyr-LLF-anslutningen-150907. Kontakta gärna din områdesansvarig för mer information. Du hittar kontaktuppgifter till områdesansvariga genom att trycka här.

Fortsatt arbete i bl.a. Simmesjö efter semestern

För tillfället har föreningens entreprenör SLL semesterpaus i grävandet. Om två veckor återupptas arbetet i området 4 (Bragnum, Givarp, Broaslätt, Grälåsa och Simmesjö) med grävning, fiberblåsning och montering av fiberboxar. Efter diskussioner med entreprenören har styrelsen således beslutat att gräva i Simmesjö även om antalet anslutningar borde kunna bli fler. Än finns dock möjlighet att anmäla en anslutning där om du så önskar!

Det fortsatta grävandet kommer att utföras med tre maskiner där två arbetar tillsammans med stamledningen och en som arbetar med stickledningar. Den maskin som går ensam kommer att kompletteras med till en maskin för att det skall flyta på bättre. En traktorgrävare kommer att finnas med som servicemaskin och bland annat bära fram grus och slangtrummor vid behov.

I de delar av området som redan grävts klart kommer fiberblåsning och sedan montering av fiberboxar att ske fortlöpande. Det är således viktigt att du som fastighetsägare grävt ner den kanalisationen på din tomt från anslutningspunkten innan fiberlåsningen genomförs.

För den som är intresserad av statistik har arbetet hittills (innan semestern) inneburit följande:

Totalt antal meter schaktning 16301 meter
Antal meter 16/10 slang: 23075 meter
Antal meter övrig slang (14/10 DB1, DB2): 10562 meter
Antal skåp monterade: 13 st