1 augusti stoppdatum för Holm – Varred!

I början på augusti återupptar föreningens entreprenör SLL arbetet med grävning/plöjning och nedläggning av kanalisation i Simmesjö samt norr om Grälåsa och upp mot Rv27 och (Holm/Varred) samtidigt som de fortsätter med mindre kvarvarande sträckor i Broaslätt och Grälåsa. Detta innebär att 1 augusti är stoppdatum för anmälan av anslutningar i området Holm och Varred. Sker anmälan efter den 1 augusti tillkommer en administrationsavgift på 5000 kr om grävskopan har passerat.

När sträckan Holm-Varred är avklarad efter ca 6-7 dagars arbete kommer maskinerna att fortsätta i Forsa-området och arbetar sig nedåt Fägerhult, Strömmen, Porten, Hjortatorpet och mot samhället. Denna sträcka beräknas ta ca 8-12 dagar beroende på grävförhållanden. Tillsammans med vår entreprenör skall vi planera för sjökabel från Ömmesala till Hofsnäs-Ekenäs samt vidare till Torpa.

Fortsatt arbete i bl.a. Simmesjö efter semestern

För tillfället har föreningens entreprenör SLL semesterpaus i grävandet. Om två veckor återupptas arbetet i området 4 (Bragnum, Givarp, Broaslätt, Grälåsa och Simmesjö) med grävning, fiberblåsning och montering av fiberboxar. Efter diskussioner med entreprenören har styrelsen således beslutat att gräva i Simmesjö även om antalet anslutningar borde kunna bli fler. Än finns dock möjlighet att anmäla en anslutning där om du så önskar!

Det fortsatta grävandet kommer att utföras med tre maskiner där två arbetar tillsammans med stamledningen och en som arbetar med stickledningar. Den maskin som går ensam kommer att kompletteras med till en maskin för att det skall flyta på bättre. En traktorgrävare kommer att finnas med som servicemaskin och bland annat bära fram grus och slangtrummor vid behov.

I de delar av området som redan grävts klart kommer fiberblåsning och sedan montering av fiberboxar att ske fortlöpande. Det är således viktigt att du som fastighetsägare grävt ner den kanalisationen på din tomt från anslutningspunkten innan fiberlåsningen genomförs.

För den som är intresserad av statistik har arbetet hittills (innan semestern) inneburit följande:

Totalt antal meter schaktning 16301 meter
Antal meter 16/10 slang: 23075 meter
Antal meter övrig slang (14/10 DB1, DB2): 10562 meter
Antal skåp monterade: 13 st