Uthämtning av fibermodem för boende väster om RV27

Föreningen har nu kommit så långt i  fiberprojekt att nästa deletapp påbörjas inom område 4, dvs området väster om RV 27, överlämning av inomhusboxar/vibermodem.

Medlemmar som bor inom området är välkomna att hämta sin inomhusbox/sitt fibermodem:

Datum: Söndag den 1 november
Tid: Kl. 13.00 – 16.00
Plats: Grälåsa hos Lars-Erik Enoksson

En montageanvisning följer med, liksom fiberkabeln som ska dras mellan utomhus-
och inomhusboxen. En instruktion för monteringen går också att ladda ner härifrån hemsidan genom att trycka på följande länk: Instruktion-montering-fibermodem-llf-151029

OBS! Även du som beställt hjälp av SLL med håltagning genom vägg och inomhusmontering skall också hämta din inomhusbox/ditt fibermodem.

Instruktioner för montering av fibermodet

På insidan av fastigheten ska fibernätverket anslutas till ett fibermodem. Styrelsen har tagit fram en instruktion som kan laddas ner genom att trycka på följande länk: Instruktion-montering-fibermodem-llf-151029. Observera att filen är ganska stor och kan ta ett tag att ladda ner beroende på hastigheten på din internetuppkoppling.