Uppdatering kring Boxer/Comhem

Boxer/Comhem samt Länghem Landsbygd Fiber har en kontinuerlig dialog kring problematiken kring tjänsterna. Länghem Landsbygd Fiber har under en period samlat in rapporter från medlemmar och överlämnat till Boxer/Comhem.
Vid senaste mötet med Boxer/Comhem fredagen 31/3 presenterade de en åtgärdsplan som i stora drag innebär följande:
Målet från Boxer/Comhems sida är att tjänsterna ska vara fullt fungerande för samtliga senast 1/5 och därmed kommer de arbeta intensivt under april månad för att förhoppningsvis nå detta mål.

Åtgärder under april:
• Under v 14 kommer de rulla ut ny mjukvara till modemen som enligt deras förhoppning kommer lösa telefoniproblemen samt förbättra hanteringen av WiFi.
• Boxer/Comhem kommer fortsätta arbeta med ett antal kunder (ca 15) ur föreningen som har uppenbara störningar, ingående felsökning kommer göras och avrapportering sker kontinuerligt.
• Ca 5 fastigheter kommer att få möjlighet att testa utrustning från Comhem, efter det görs utvärdering.

Kvarstår problematiken 1/5 ser vi i styrelsen följande alternativ för medlemmar anslutna till gruppavtalet:
• Att man väljer att fortsätta som det är idag med samma utrustning.
• Att man väljer att gå ur gruppavtalet och teckna ett eget tjänsteavtal.
• Att man får välja att byta ut sin utrustning till Comhems men ändå ingå i gruppavtalet med samma villkor.

Inga detaljer kring detta är ännu satta utan alla detaljer kommer att diskuteras och fastställas vid vårt nästa möte med Boxer/Comhem 28/4.
Det sker ingen debitering av tjänsterna under april månad. Vi fortsätter diskussionen med Boxer/Comhem angående fortsatt debitering vid nästa möte. Vi för även diskussion kring övriga frågor gällande tjänsteutbudet.
Många frågar ifall de ska fortsätta felanmäla till Boxer/Comhem? Ja, de samlar all historik kring felanmälningar och detta bidrar till det fortsatta utredningsarbetet.
Återkommer med ytterligare information så fort vi vet något mer!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *