Arbetsgrupper – Engagera dig!

För att föreningens arbete ska kunna drivas framåt behövs flera projektgrupper som kan jobba med olika delar av arbetet för att möjliggöra fiber till Länghem på bästa sätt. Är du intressad av bidra? Hör av dig till någon av oss i styrelsen via kontakta oss-sidan.

De projektgrupper som är aktuella just nu är:

  • Länghems samhälle – tätorten, för att undersöka intresset för fiber i Länghems tätort och beräkna anslutningskostnaden för fiber i samhället.
  • Revidering av föreningens stadgar, för att revidera de stadgar som föreningen har och anpassa dessa så att de på bästa sätt möter medlemmarnas behov och intressen.
  • Områdesgrupper, för att i detalj planera arbetet med att lägga ner fibernätverket i de olika delarna inom föreningens verksamhetsområde.
  • Medlemsrekrytering och information, för att nå målet om 70 % anslutningsgrad (ca 170 anslutna medlemmar på Länghems landsbygd) behövs ett fortsatt arbete med att rekrytera medlemmar och informera om föreningens verksamhet.
  • Budget och ekonomi, i takt med att arbetet utvecklas ökar också behovet av att hålla ordning på ekonomin och beräkna anslutningskostnader.
  • Projekt- och entreprenadsgrupp, för att ta fram korrekta underlag till entreprenörer och sköta kontakten med dessa.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *