Föreningens medlemsutveckling

Antalet medlemmar och antalet anslutna fastigheter är den enskilt mest avgörande faktorn för om föreningen ska kunna sparka igång arbetet med fibernätverket och vad anslutningskostnaden kommer att bli. För att visualisera antalet medlemmar finns nedan en graf över medlemsutvecklingen. Hjälpt till att skaffa fler intresserade genom att prata med dina grannar! Förklaringen till det kraftigt ökade målet är det gemensamma arbetet med tätorten Länghem. Målet för andra etappen är om 450 medlemmar (landsbygd och samhälle) klarades under oktober 2015 och nu är målsättningen 500 medlemmar. Målet för första etappen var 350 medlemmar. Klicka på bilden för att göra den större. Den röda och gröna linjerna symboliserar etappmålen om 350 och 450 medlemmar och den blå linjen antal medlemmar i föreningen. Vi växer stadigt!

I juli 2015 var mer än 50 % av fastigheterna i Länghems tätort anmälda för en fiberanslutning.Medlemsutveckling-LLF-151026

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *