Varför fiber och mer om fiber!

En fiberanslutning ger möjlighet till betydligt högre hastighet än dagens teknik (t.ex. ADSL) erbjuder. I takt med att de digitala programvaror och tjänster som vi använder utvecklas, ökar också mängden data som skickas över nätet. Till exempel har Microsoft har i februari 2013 lanserat en ny version av Office där en av möjligheterna att tillgå programvaran är att strömma ner den på en dator i realtid (Läs mer hos Microsoft). Behovet av snabba uppkopplingar kommer således att växa i framtiden.

Kopparnätet som idag är av stor betydelse för kommunikationen är på väg att tas bort, inte i morgon kanske, men på sikt. När kopparnätet försvinner krävs nya infrastrukturer för vår kommunikation. I städer och större samhällen sker idag utbyggnaden av fibernätverk genom olika företags försorg. För landsbygden är dock problemet att företagen troligtvis inte är intresserade av att etablera sig där med tanke på att mängden potentiella kunder är för litet eller för glest.

En fiberanslutning ger bland annat följande fördelar:

  • Väldigt hög överföringshastighet eftersom signalerna skickas med ljusets hastighet. Det är endast tekniken i sändare och mottagare som begränsar hastigheten.
  • Hastigheten påverkas inte av antalet användare eller avstånd. Du delar inte hastigheten med någon annan.
  • Ett fibernätverk är driftsäkert genom att kablar är nedgrävda och och inte leder ström. Nätverket är således även åsksäkert.
  • En nätverksanslutning ger möjlighet till lägre kostnader för telefoni, Internet och TV och perfekt TV-mottagning med fullt stöd för HD. En nätverksanslutning ger också tillgång till flera olika TV-tjänster, såsom videobutik över nätet, SVT Play.
  • En fiberanslutning ger stöd för framtida tjänster, till exempel i form av distansutbildning, trygghetslarm och hemlarm. (Källa till fördelarna Världsarvets fiber)

Sveriges regering har fastställt nationella bredbandsmå. Målen säger att:

  • 2015, bör 40 % av alla hushåll ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s (nu 49 %).
  • 2015 bör alla hushåll ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband.
  • 2020 bör 90 % av alla hushåll ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

LRF har en introduktionsbroschyr om bredband på landsbygden som går att ladda ner elektroniskt genom att klicka här.

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *