Frågor och svar om bredband via fiber

F: Vad är bredband via fiber?
S: All information som data, tv och telefoni överförs i en kabel gjord av glas. Denna glaskabel har överlägsen kapacitet när det gäller mängden överföring och hastigheten på överföringen.

F: Jag har ADSL idag varför måste jag ha fiber?
S: Bredband via ADSL i kopparkabel kan jämföras med en smal väg. Trafiken på denna väg ökar för varje dag. Tillslut är det så mycket trafik att det saktar ner. Bredband i en fiberkabel är som en bred motorväg kanske 4-, 8- eller 16-filig. Hur bred motorvägen är vet vi inte än eftersom det inte är kabeln, utan utrustningen som begränsar hastigheten och utrustningen går att uppgradera i framtiden.

F: Jag har ADSL 8 Mbit idag men får bara 4 Mbit men jag  betalar för 8, får man det man betalar för i fibernätet?
S: Bredband via fiber har inga tekniska begränsningar i kabel vad gäller hastigheter på bredbandet. De hastigheter som vanligen förekommer är 10/10, 30/30, 100/10 eller 100/100. Inom kort blir även 1000/1000 vanligt. Du får således det du betalar för. Betalar du för 10 Mbit så är det 10 du får.

F: Jag har köpt en router hemma som jag delar med flera datorer, måste jag byta?
S: Nej, du kan definitivt behålla samma router som du använder idag om routern inte har ett ADSL-modem inbyggt.

F: Jag har hört att 4G är på gång, där skall hastigheten vara uppemot 60 till 80 Mbit/s
S: Mobilt bredband idag fungerar om du har bra täckning. Där du inte har bra täckning idag så är det inte säkert att det kommer att ske någon utbyggnad på ett tag. Om du vill kunna ta del av den snabba hastigheten från 4 G uppemot 60 Mbit och mer så får inte avståndet mellan dig och masten vara mer än ett par 100 meter. Vem vill ha en mobilmast på tomten?

F: Vad krävs det för att jag skall kunna få en fiberanslutning från Länghem Landsbygd Fiber?
S: För att få en fiberanslutning så måste du först bli medlem i föreningen och betala 100 Kr i medlemsavgift. Du behöver ha en fastighet som du själv äger. Om du inte äger fastigheten så prata med den som du hyr av. Ni kanske kan komma överens om en finansiering på hyran. Det är viktigt att så många som möjligt vill vara med i föreningen. Detta gör att anslutningskostnaden blir lägre. Du betalar sedan en anslutningskostnad till föreningen. När fibern är på väg till dig så gräver du från tomtgränsen till din fastighet. Sedan sköter entreprenören resten. Du kan även få hjälp med grävningen på din tomt.

F: Vilka tjänster kommer ni erbjuda?
S: I dagsläget har vi inte planerat eller förhandlat med någon tjänsteleverantör. Vi kommer att kunna erbjuda ett stort urval av TV kanaler med on-demand tjänster, ett snabbt bredband samt telefoni till ett mycket förmånligt pris. Mer information om tjänsterna kommer på hemsidan framöver.

F: Vilka hastigheter kommer ni att kunna ha i fibernätet?
S: Vi kommer att kunna erbjuda som mest 100 Mbit/s, det kommer även att finnas andra hastigheter som 10 Mbit/s eller 30 Mbit/s för dom som inte behöver surfa så snabbt.

F: Vad kommer bredbandet att kosta i månaden?
S: Det beror helt och hållet på vilken tjänst du väljer. Är vi många så kommer vi att kunna förhandla bättre. 259 kr/mån för en 30/30 Mbit/s skulle en månadskostnad kunna vara 359 och uppåt för 100/100.

F: Kommer en fiberanslutning att öka värdet på min fastighet?
S: Tillgång till bredband via fiber ökar attraktionen vid en försäljning av fastigheten samt området där man bor i. Detta medför även att fastighetens värde stiger

F: Vad kommer att hända med nätet när allt är klart?
S: Länghem Landsbygd Fiber ek. förening beslutar hur nätet ska driftas och skötas. Vi kommer antingen att teckna ett driftavtal med en operatör som sköter och underhåller vårt nät. Nätet kommer att ägas av Länghem Landsbygd Fiber, d.v.s alla medlemmar. Vi kan också driva nätet helt i egen regi. Vad som kommer att hända beslutas av föreningens medlemmar.

F: Vem bestämmer över nätet?
S: Fiberföreningen leds av en styrelse som fattar beslut. Större frågor kan tas upp på en föreningsstämma där alla medlemmar är delaktiga och får bestämma. Det finns således stora möjligheter för dig som medlem att påverka. Hör av dig till styrelsen om du vill engagera dig. Kontaktuppgifter till styrelsen hittar du här.

F: Vad händer om jag gräver av fiberkabeln på min mark?
S: Om du orsakar en skada på fibern på din egen tomt så får du betala för reparationen.

F: Vad kommer en anslutning att kosta?
S: Anslutningskostnaden bestäms helt och hållet på hur många medlemmar som vill ha en anslutning. Så fort det tillkommer en ny medlem så markeras fastigheten på en nätkarta. Därefter planeras stamnätet till denna och läggs in i kalkylen. Anslutningskostnaden blir lägre ju fler som vill vara med. Genomsnittet på en typisk anslutningskostnad på landsbygden kan hamna på mellan 15-25000 kr. Föreningen arbetar hårt med att projektera nätet så att det blir så låg anslutningskostnad som möjligt. Du kommer att kunna följa arbetet när detta är igång här på hemsidan.

F: Kommer jag att kunna använda min vanliga telefon när jag får fiber?
S: Ja, du kommer att kunna använda dina analoga telefoner. När du bestämmer vilken leverantör du vill ha för telefonin så kommer du att få en s.k ATA-box hemskickad. Det är en liten dosa som omvandlar digitala signaler till analoga.

F: Varför behövs ett fibernät?
S: Ett fibernät som nåt ut till alla är en förutsättning för att områden som Länghem ska kunna överleva på sikt. Fibernätet ger företag möjlighet att konkurrera på lika villkor. Det ger även ungdomarna en chans att vara med i samhällsutvecklingen som alla andra. Fibernätet är en viktig del för en levande landsbygd eftersom det ger oss som lever mitt i skogen en chans att ändå vara mitt i världen.

F: Går det att förbereda sig för fiber inför framtiden, om jag inte vill betala allt nu?
S: Vi kan erbjuda en ledig plats i noden. Men du får stå för övriga kostnader som grävning och drifttagning av fibern. Kostnaden för detta kan bli oerhört mycket högre än att ansluta sig från början.

F: Är fiber den optimala tekniken?
S: Ljuset är det snabbaste medium för informationsöverföring som vi känner till idag och ger således bäst förutsättningar.

F: 4G kommer snart, varför skall vi då ha fiber?
S: När 4G väl kommer till landsbygden, har utvecklingen på tjänster som erbjuds blivit så mer avancerad och krävande att en 4G-anslutning kommer kännas långsam. Med fiber så kommer detta aldrig att inträffa.

4 G är bra på mobilitet och 4G är fjärde generationens mobilkommunikation och är tänkt att användas som mobilt bredband. En del anser att 4 G räcker för att täcka de behov samhället har, medan andra menar att fiber är an absolut nödvändighet eftersom fibern har en överföringshastighet som är enorm

4G lösningar är bra på just att vara mobila och ger användaren hög flexibilitet och mobilitet, men det finns också begränsningar. Ett exempel är den totala bandbredden idag begränsad till ca 80 Mbps per basstation. Denna bandbredd skall räcka till alla användare inom basstationens räckvidd vilket innebär att ju fler som surfar, desto långsammare går det.

F: Vilka möjligheter finns det att göra saker själv?Exempel grävning eller att man fixar fiberkabeln själv..?

S: I dagsläget (januari 2014) kan vi inte i detalj bedöm vad vi (dvs. resp. medlem) kan göra själv och vad vi kommer att ta hjälp utifrån med eftersom vi inte kommit så långt i projekteringen. Kikar vi på andra fiberföreningar som kommit längre än vad vi gjort har medlemmarna ibland gjort dagsverken, t.ex. hjälpt till med att fylla igen schakt efter att kablarna grävts ned eller ansvarat för att själv ordna grävning på egen tomt. Hur vi vill göra i vår förening är upp till oss alla som är medlemmar, dvs. hur mycket vill vi göra själva i förhållande till hur mycket vi vill betala att andra gör det åt oss. Därför är det viktigt att du deltar vid kommande stämma/årsmöte samt informationsmöten där vi diskuterar denna typ av frågor.

I dagsläget är föreningen i stort behov av insatser från fler medlemmar så är du intresserad av att hjälpa till (lite eller mycket) är det varmt välkommet.

F: Jag har inte fått svar på min fråga här, vart vänder jag mig?
S: Om du trycker här hittar du kontaktuppgifter till oss i styrelsen, ta kontakt med någon av oss där. Du är alltid välkommen att höra av dig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *