Vad en fiberanslutning kostar

Vad kostar en fiberanslutning?De kostnader som är kopplade till en fiberanslutning är av fyra olika kategorier:

  1. Medlemsavgift till föreningen
  2. Medlemsinsats till föreningen för att bekosta fibernätverket
  3. Anslutningsavgift i samband med inkoppling av fibernätverket
  4. Månadskostnad för de tjänster som används (t.ex. för data, telefon och tv)

Prognosen för en anslutning är (2015-11-10) 18 900 kr fördelat på 17 000 kr i medlemsinsats, 100 kr i medlemsavgift och 1 800 kr i anslutningskostnad.

Medlemsavgift

Varje år erläggs en medlemsavgift till föreningen som ska täcka föreningens kostnader för medlemskap och information. Medlemsavgiften bekostar t.ex. driften av hemsidan, kostnader för nyhetsbrev styrelsemöten och föreningsstämmor. Medlemsavgiften är för närvarande 100 kr per år och medlem.

Medlemsinsats

Föreningen är en ekonomisk förening och för att kunna finansiera själva fibernätverket betalar varje medlem en insats till föreningen i samband med att fibernätverket anläggs. Insatsen är medlemmens ägarandel i föreningen. Storleken på medlemsinsatsen beror på hur mycket själva fibernätverket kostar i slutänden. Eftersom den slutliga kostnaden inte är klar från början sker inbetalningen i etapper. Se nedan för preliminär plan för inbetalningarna. Eftersom stödet till föreningen kan komma att betalas ut efter att föreningen byggt färdigt fibernätet, kan det bli aktuellt att i efterhand få tillbaka en den av insatsen som föreningen i ett första läge behövt för att kunna betala alla kostnader. Vill en medlem ha fler anslutningar (t.ex. därför att medlemmen äger fler fastigheter) kan det bli aktuellt att betala fler insatser, d.v.s. en insats per anslutning.

Under 2015 har följande fakturor skickats ut till de medlemmar som bor inom det som tidigare var Länghems socken. För de som bor i Dannikeområdet har två av fakturorna slagits ihop, men totalsumman är densamma.

Insats 1 – 2 500 kr, betalas i juni 2015 (eller i anslutning till att du blivit medlem).

Insats 2 – 6 500 kr, betalas i augusti 2015 (eller cirka en månad efter att du blivit medlem),

Insats 3 – 5 000 kr, betalas i september 2015 (eller cirka två månader efter att du blivit medlem).

Insats 4 – 3 000 kr, betalas i december 2015 (eller cirka tre månader efter att du blivit medlem)

Anslutningsavgift

När medlemmens fastighet ska anslutas får medlemmen betala en anslutningsavgift per fastighet som ska anslutas. En anslutningsavgift är momsbelagd och preliminärt bestämd till 1 800 kr per anslutning. Anslutningsavgiften betalas preliminärt i mars/april 2016.

Månadskostnad för de tjänster som ansluts

Varje medlemmen betalar en nätavgift per anslutning till föreningen samt avgifter för de tjänster som medlemmen vill nyttja (t.ex. tv, telefoni eller data/internet). Nätavgiften täcker föreningens löpande kostnader (el, hyra, försäkringar, service och underhåll på nätet och så vidare). Till att börja med är nätavgiften bestämd till 100 kr inkl. moms per månad och anslutning.

Kostnaden för tjänsterna beror helt och hållet på vilka tjänster medlemmen vill ha och vilket företag som medlemmen väljer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *