Flytt och överlåtelse av medlemsandel

Om en fastighet som är ansluten till föreningens optiska fibernät byter ägare eller motsvarande finns möjligheten att överlåta medlemsandelen i föreningen. Grundprincipen är att den som överlåter sin andel till någon annan ska erhålla ersättning för sin medlemsandel. Ersättningen kan bestå av t.ex. 1) utbetald medlemsinsats från föreningen i enligt föreningens stadgar och lagen om ekonomiska föreningar, 2) separat ersättning mellan överlåtaren (den som säljer) och förvärvaren (den som köper) eller 3) som en ingående del i ett fastighetsköp. Om den första varianten tillämpas och överlåtaren erhåller sin medlemsinsats från föreningen enligt föreningens stadgar och lagen om ekonomiska föreningar måste förvärvaren i sin tur betala in en egen medlemsinsats för att kunna använda fiberanslutningen.

Vid en överlåtelse av en medlemsandel ska ett avtal upprättas mellan överlåtaren och förvärvaren. Den avtalsmall som ska användas för Länghem landsbygd fiber ek. för finns att ladda ner genom att trycka på följande länk: Overlatelseavtal-medlemsandel-LLF-160416

Rutin vid överlåtelse av medlemsandel – t.ex. försäljning och köp av fastighet

Vid försäljning och köp av fastighet som är ansluten till det fibernät som Länghem landsbygd fiber ek. Förening äger och driver inom verksamhetsområde gäller följande rutin.

  1. Säljare av fastigheten skall se till att ett överlåtelseavtal enligt föreningens mall skrivs så att överlåtelsen av medlemsandelen i fiberföreningen blir juridiskt bekräftad och giltig.
  2. Säljaren förväntas i samband med överlåtelsen få tillbaka värdet på sin medlemsandel (medlemsinsats) från köparen. Säljaren kan också överlåta andelen för 0 kr. Då ingår i så fall värdet på andelen i försäljningspriset för fastigheten. Om andelen inte överlåts kommer säljaren att få ersättning för andelen enligt föreningens stadgar och lagen om ekonomiska föreningar.
  3. Säljaren är själv ansvarig för att säga upp eventuella tjänster som hör till fiberanslutningen.
  4. Köpare av medlemsfastighet skall ansökan om medlemskap i Länghem landsbygd fiber ek. för inom 6 månader från förvärvet. Köparen skall också bifoga kopia på överlåtelseavtalet. Köparen övertar då säljarens medlemsandel i fiberföreningen. Om överlåtelseavtal skrivs men köparen inte ansöker om medlemskap så kommer köparen att få ersättning för sin andel enligt föreningens stadgar och lagen om ekonomiska föreningar.

Rutin vid köp av fastighet som inte har befintlig fiberanslutning

Köpare av fastighet inom verksamhetsområdet som inte har befintlig fiberanslutning skall ansökan om medlemskap i Länghem landsbygd förening om köparen vill att fastigheten ansluts till fibernätet. Köparen skall därefter betala medlemsinsats enligt stadgar och anslutningsavgift enligt styrelsebeslut.

Förtydligande gällande flytt inom verksamhetsområdet

Insatsen som en medlem betalar in, är kopplad till den fastighet för vilken medlemskapet gäller. Insatsen kan därför normalt inte flyttas med till en ny fastighet inom föreningens fiberområde. Undantag från denna regel kan eventuellt göras om särskilda skäl till detta föreligger och om undantaget inte innebär en extra kostnad för fiberföreningen. Beslut om detta tas i så fall av styrelsen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *