Förslag till stadgeändringar

Av | 7 april, 2014

Styrelsen kommer att till årsstämman föreslå ändringar i stadgarna för Länghem Landsbygd Fiber ek. för. Förändringarna beror framförallt på ett behov av att göra om grunden för medlemsinsatsen så att föreningen kan erhålla godkänt från Skatteverket att redovisa moms.

En andra förändring är att förenkla och förtydliga vilka paragrafer om de avgifter som en medlem ska betala, t.ex. så tas begreppet ”byanätsavgift” bort till och inkluderas i ”övriga avgifter”.

En tredje förändring är kopplat till uppsägning av medlemskap och återbetalning av medlemsinsats. Denna ändring görs för att inte föreningen ska få ekonomiska problem om en eller flera medlemmar väljer att gå ur föreningen. Du kan läsa samtliga förslag till förändringar genom att klicka på denna länk: Forslag-nya-lydelser-stadgar-LLF-140407

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *