Placering av utrustning inne i fastigheten

Det är svårt att ge ett generellt råd för den bästa placeringen för anslutningsbox, samt mediaomvandlare, router och annat som kräver ström eftersom förutsättningarna i varje fastighet är unikt. Försök dock att undvika långa dragningar inomhus och hitta en placering av inomhusboxen som är nära utomhusboxen på utsidan av väggen. Något som är viktigt är att inte placera utrustningen i ett fuktigt utrymme (t.ex. tvättstuga) och att det finns minst ett dubbelt 230 V uttag i nära anslutning. Utrymmet i fråga måste också ha en temperatur som överstiger 0°C med inte är varmare än +45°C. Det måste också finnas plats för t.ex. sladdar till ev. router, datorer, telefon och tv. Den patchkabel som används mellan utomhusboxen och inomhusboxen klarar av att placeras utomhus ur väder- och vindavseende, men den har inte så starkt skydd mot mekanisk skada så den bör skyddas på något sätt vid längre sträckor utomhus.

Eftersom TV:n kräver mycket bredband är ett vanligt upplägg att dra en fast sladd till tv:n och använda trådlös anslutning till telefon och internet. Av den anledningen är det lämpligt att placera anslutningsboxen i anslutning där tv:n finns placerad. Om telefonen ansluts till första telefonjacket (det telefonjack som ligger närmast den inkommande telefonledningen) går det sedan att använda sig av husets befintliga telefonnät.

När fibern är indragen kan du som fastighetsägare vid behov och på egen bekostnad bygga ett fastighetsnät i bostaden.

Entreprenören kommer att montera anslutningsboxen på utsidan av fastigheten.

Nedan återfinns några exempelbilder på hur olika tjänstelösningar kan vara kopplade. Det är viktigt att notera att varje leverantör har sin lösning vilket gör att du kan få andra instruktioner från den/de leverantör/leverantörer som du väljer. Följ alltid de instruktioner som du får från din leverantör/dina leverantörer.

Klicka på respektive bild för att se en större version.

Exempel 3 på inkoppling inomhus Exempel 3 på inkoppling inomhus Exempel 1 på inkoppling inomhus

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *