Julhälsning från styrelsen!

En fin julgran i Bragnum!Häromdagen kom ett mejl.  Där stod:

-Hej! Jag kunde inte delta på mötet i församlingshemmet häromveckan. Vad har hänt?

Ja, vad har hänt i vår fiberförening  Länghem Landsbygd fiber? Inför det stundande årsskiftet kan det vara på sin plats att göra en kort sammanfattning av läget så här långt.

Föreningen har nu funnits i två år. Vi är nio personer i styrelsen som jobbar ideellt för att hela Länghems socken ska få fiberkapacitet för bredband dvs. internet, TV och telefon. Arbetet hittills har främst bestått i att värva medlemmar. Men vi har även kommit en bit på väg med samråd med myndigheter, mot en teknisk utformning av nätet, finansiering och administration mm.

Den viktigaste pusselbiten är finansiering. En prel. kalkyl pekar på en investeringskostnad 10-15 miljoner kr. Innan skopan sätts i backen måste vi veta att vi får statliga bidrag (ca 40 %). Besked beräknas komma i maj 2015. Under tiden förbereder vi för bl.a. upphandling av entreprenörer. I dagarna har vi också börjat med att få alla markägares tillstånd
för att få gå fram med fibern där vi tänkt.

En viktig fråga alla ställer sig är: Vad kommer det att kosta? Villkoret för att vi ska vara bidragsberättigade är att vi bygger ett nät, stamnätet, som har kapacitet att ansluta samtliga fastigheter inom området (Länghems socken).  Stamnätet är den största
investeringen i hela projektet. Till stamnätet ansluts sedan medlemmarnas fastigheter.
Kan vi själva påverka priset på något sätt? Javisst! En målsättning är att alla medlemmar som ansluter sig inom projektet får samma kostnad. Ju fler vi är som ansluter oss,
desto fler blir vi att fördela kostnaden på. I dagsläget är vi ca 275 medlemmar. Men det finns drygt 600 fastigheter inom området. Vi kan alltså minska anslutningskostnaden genom att bli många fler! Vi arbetar för att kunna gå ut med en bra prognos när vi fått in
anbuden från de olika entreprenörerna. Erfarenheter från andra föreningar är att man vanligen hamnar någonstans 15-25 tusen kronor per anslutning. Men som sagt, ju fler vi är, desto lägre pris.

En annan fråga är: när får vi fibern?

Föreningen har ambitionen att börja gräva efter sommaren om erforderliga
beslut fattas. Ett av dem är ett formellt beslut av oss medlemmar i Länghem Landsbygd fiber att (om) vi ska köra projektet. Det beslutet tar vi torsdagen den 19 februari på en extrastämma på Rådde gård. Anteckna alltså den 19 februari i almanackan! Rådde Gård.

Vi alla medlemmars gemensamma nyårslöfte blir att vi fortsätter att hjälpas åt att bli ännu fler medlemmar! Har du en eller flera frågor är du välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen!

Känner du att du kan bidra till föreningsarbetet på något sätt (exempelvis specialkunskaper inom något område)? Hör av dig!

Vi i föreningens styrelse önskar alla en God Jul  &  Gott Nytt År!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *