Ny information om bidragen!

Länstyrelsen har skickat ut ny information om det kommande stödet för byggnation av bredband. Det verkar som om fiberföreningarna kommer att kunna söka stöd för totalkostnaden för fiberprojektet, d.v.s. även för fiber vilket är en skillnad mot tidigare bidrag som enbart gällde kanalisationen. Urvalskriterier för bidraget kommer ev. vara klara i slutet av vecka 35. Troligtvis blir det så att ju fler medlemmar som är med i föreningen och vill ha bredband i förhållande till totalt antal möjliga – desto större chans kommer föreningen ha att få igenom sin ansökan.

Det är jordbruksverket som tar emot, lagrar och hanterar ansökningar om bredbandsstöd. Verkets mål är att alla ansökningar ska tas emot och lagras elektroniskt. Beslut om stöd för bredband kan inte fattas förrän EU-kommissionen godkänt det svenska landsbygdsprogrammet, vilket troligtvis blir i maj 2015. Handläggningen av inskickade ansökningar kommer dock att kunna påbörjas under hösten 2014. Ansökningarna registreras i kundakten och lagras som pdf-filer, tillsammans med eventuellt inskickade bilagor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *