Schaktarbetet i Dannike/Boanäs/Norra Lergered

Av | 25 februari, 2016

Under denna vecka (V8) och ca 3-4 veckor framåt fortsätter schaktarbetet i Dannike. I Boanäs kommer schaktning att fortsätta under V8 och ca 2-3 veckor framåt. Därefter flyttas maskinerna till Norra Lergered, prel V10-V11, och påbörjar schaktningen i området. Detta beräknas pågå i 2-3 veckor.

Under V8 kommer SLL blåsa fiber i Dannike. Därefter görs det ett uppehåll i fiberblåsningen i ca 3 veckor så att grävningen hinner i kapp. Fibersvetsning har påbörjats i Dannike-noden som står vid Forsa. Därefter kommer det att svetsas ute i alla skåp. Detta kommer att pågår under V8 t o m prel V10

I Länghem Landsbygd är schaktningen i det närmaste färdig och fibersvetsningen har pågått ända fram till och med V7. En del kunder är kvar att svetsa i Länghem Landsbygd, främst hos de som ännu inte hunnit markera vart hålet skall göras. Sammanställning pågår och en del efterarbeten kommer att göras på de som ännu inte har svetsats.

Om vädret tillåter så kommer arbetet med schaktningen i Länghems Tätort att kunna påbörjas omkring V12-V13. Områden som är kvar att göra är på andra sidan järnvägen (område 3 och 4) samt några kompletteringar i område 2 (finska viken).

Tryckningarna under järnvägen vid Nygården och Holm är beställda och kommer att göras så snart InfraNord har varit på plats. Tryckningen är efterlängtad, då både Bragnum-noden och Länghems-nod nr 2 är beroende av sin matning till nod nr 1 vid vattentornet.

Nod 101 i Länghem som är vår huvudnod har inte kunnat färdigställas p.g.a vädret. Vi hoppas att detta släpper och att det snart blir mildare. Sträckan från telestationen i Länghem, som kommer att mata vårt nät, samt till Nod101 kommer att prioriteras när vädret blir bättre. Detta för att kunna planera in driftsättningen.

Nod 102 som matar området runt Ingsvallen, Ekvägen, Ingestorp, delar av Boråsvägen samt Finska viken, har färdigställts under V7 och är nu helt färdigsvetsad, kvar är driftsättningen.

Nod104 (Bragnum-noden) som matar Bragnum, Givarp, Broaslätt, Simmesjö, Grälåsa, Holm, Varred, matas från Nod 101 via Nod 102 vid Ingsvallen. Denna Nod har varit färdigställd sedan en tid tillbaka och är färdigsvetsad även ute i skåpen. Det återstår dock fibersvetsning på andra sidan Järnvägen vid Holm där en tryckning kommer att göras.

Många av er har hört av sig angående Nod104 som har varit färdig en tid och undrat varför den inte kunnat starta upp. Vi är helt enkelt beroende av tryckningen under järnvägen samt en del grävarbete i tätorten omkring vattentornet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *