Senaste informationen från Boxer/Comhem

Boxer/Comhem kommer under månadsskiftet mars/april att släppa en ny mjukvara till routern som kommer förbättra stabiliteten. Detta kommer enligt Boxer/Comhem även lösa de problem som många upplever med telefonin. Föreningen har sammanställt de rapporter och felmeddelande som medlemmar rapporterat in till styrelsen och förmedlat detta vidare till Boxer/Comhem, detta arbete sker kontinuerligt för att hålla dem uppdaterade kring vår situation. Styrelsen har även deltagit i ett möte tillsammans med Boxer/Comhem och nu pågår arbete hos Boxer/Comhem för att lösa de problem som finns i leveransen av tjänsterna. Vi hoppas på att vi inom kort kommer få ta del av någon form av åtgärdsplan och utifrån den agera.

Som nämnts i tidigare inlägg är de upplevda problemen och störningarna inte acceptabla så därför gör vi i styrelsen tillsammans med Boxer/Comhem allt vi kan för att så snabbt som möjligt finna en bra lösning på problematiken. Vi kommer hålla er uppdaterade och lägger löpande ut ny information på hemsidan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *