Status arbete Dannike, Boanäs, Norra Lergered

Arbetet med att svetsa kundboxar pågår för fullt i Dannike. De områden som har fått sina utomhusboxar svetsade för närvarande är: Forsa, Jättebo, Berg, Lilla Skedskamma. Fibertekniker arbetar sig sedan uppåt i Dannike.

Ett nyhetsbrev har skickats ut till boende i området runt Dannike, Boanäs och Norra Lergered, med en uppmaning att se till att markera platsen för utomhusboxen alt att borra hålet och mata ut patchkabeln så att tekniker lätt kan se vart boxen skall sitta. Om inget är markerat så kommer tekniker att montera boxen där han finner lämpligast.

Att förbereda på detta vis gör ju jobbet lättare och allt går fortare för vår entreprenör. Om allt vill sig väl och det inte strular på vägen så kommer samtliga utomhusboxar att vara färdigsvetsade i början av November.

För er som nu har fått utomhusboxen svetsad samt anslutit patchkabeln i bägge ändar ordentligt bör då se att WAN lampan tänds på fibermodemet, om fibermodemet har spänningssatt. Låt modemet stå på i några dagar när WAN lampan lyser för att låta aktiveringen starta och bli klar. 2 st lampor skall lysa när fibern är inkopplad, WAN samt PWR.

Om utomhusboxen är svetsad och patchkabeln sitter i i bägge ändar, och trots detta inte WAN lampan lyser så gör en felanmälan till fel@fiberilanghem.se

Föreningen rekommenderar inte att säga upp några befintliga avtal med de tjänster ni har i dag förrän ni har en fungerande fiberanslutning.

Inom kort efter aktivering så är det dags att beställa tjänster för er som ska välja själv. Anslut en dator till den röda porten på fibermodemet. Starta webbläsaren. Om allt är aktiverat och klart så skall ”Självaktiveringsportalen” dyka upp. Om ni istället kommer till ”Installationsportalen” så bör ni avvakta några dagar. Aktiveringen är då inte klar ännu.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *