Statusrapport i början på april

Arbetet i den sista delen av tätorten har nu kommit igång på allvar. Eftersom Vattenfall gör om en del av sitt nät i området samförlägger föreningen där det är möjligt. De sträckor som framförallt berörs är från Rådde / Månstagärdet förbi kyrkan och till telestationen. Samförläggningen innebär dels lägre kostnader för schaktarbetet, dels att vissa sträckningar har fått göras om. Entreprenören beräknar att arbetet är helt klart inom tätorten inom två veckor om allt går som det ska.

I Dannike återstår en del mindre arbeten såsom kvarstående fastigheter och vägtryckningar. I området finns även en servicemaskin som genomfört återställningsarbete. Kvarstående arbete finns även vid Hofsnäs och Torpa.

Fiberblåsning och svetsning av fiber genomförs efterhand i de områden där schaktningen är genomförd.

Antalet medlemmar i föreningen är 510 stycken vilket ger en ungefärlig anslutningsgrad på 67 % i tätorten, 74 % i tätorten inklusive stugor och 80 % exklusive stugor.

Utdelning av inomhusboxar kommer att fortsätta framöver i de områden där utdelningen ännu inte genomförts. Något datum är dock inte bestämt för detta. Styrelsen återkommer med mer information längre fram.

Entreprenören har meddelat att de kommer att genomföra återställning av genomfört arbete framöver.

Den 25/4-2016 är föreningen värd för ett samverkansmöte för fiberföreningar inom Borås stad. Dessa samverkansmöten genomförs kontinuerligt och är till för att byta erfarenheter och diskutera aktuella frågor.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *