Ok att vänta med betalning av faktura om din anslutning inte är färdigställd

Flera medlemmar har hört av sig och frågat om de måste betala fakturan på anslutningsavgift, nätavgift osv. vid förfallodatum även om anslutningen inte är färdigställt. Svaret är att det är helt ok att vänta med betalning tills anslutningen är färdigställd. Att fakturorna skickats ut beror på att styrelsen räknar med att huvuddelen av föreningens anslutningar kommer att vara igång den 1/7 och att det inte finns möjlighet att individanpassa fakturorna eftersom vi i styrelsen är några få som arbetar ideellt. Om det är så att ett visst område inte är färdigställt den 1/7 kommer nästa faktura att justeras för detta område, det vill säga motsvarande månadsavgifter tas bort.

2 thoughts on “Ok att vänta med betalning av faktura om din anslutning inte är färdigställd

  1. Hej
    Jag har betalt avgiften men anslutningen är inte klar, och någon utomhusbox är inte monterad än inte heller inomhus boxen. jag räknar med att min nästa faktura kommer att vara mycket….. lägre

    • Entreprenörens fibertekniker arbetar för fullt med att montera och svetsa de anslutningar i tätorten och i Dannike som återstår. Vi i styrelsen har full förståelse för att du och övriga som ännu inte fått igång er anslutning vill ha den driftsatt så fort som möjligt. Att vi gjort ett gemensamt utskick gällande fakturan beror på att vi är några få som arbetar ideellt inom styrelsen och vi har helt enkelt inte möjlighet att ordna individanpassade fakturor. Bara det gemensamma utskicket på ca 520 fakturor som gick ut tog mig ca 12 timmar att ordna till och det var utan individanpassning.

      //Lars Hedegård

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *