Angående betalning av utsända fakturor och nyhetsbrev

I dagarna har föreningens senaste nyhetsbrev samt fakturor för anslutningsavgift, medlemsavgift, nätavgift och i förekommande fall gruppavtal tjänster landat i brevlådorna. Utskicket är tyvärr försenat på grund av tekniska problem hos vår leverantör Swedbank vilket gör att datum som anges i utskicket i vissa fall redan har varit. Styrelsen beklagar detta. Vill du läsa nyhetsbrevet i det utskickade formatet kan du ladda ner det genom att trycka på följande länk: Nyhetsbrev-LLF-2015-14-160517. Nyhetsbrevet är detsamma som skickats ut per post.

De bifogade fakturorna har medfört flera frågor från medlemmar och nedan listas svaren på de vanligaste frågorna.

Insatser:

Insatsernas totalsumma är 17 000 kr och vi har nu kommit så långt i fiberprojektet att samtliga fakturor på delinsatserna är utskickade. På fakturorna står förfallodatum. Insatserna är momsbefriade.

OBS! Villkoret för att anslutning ska kunna ske enl. nedan är att insatserna är betalda. OBS!

Anslutningsavgift och nätavgift:

Är momsbelagda och skall betalas vid inkoppling och kunden beställer sina tjänster.

Gruppavtal:

Gäller kunder som har beställt gruppavtal: Erforderlig utrustning kommer att skickas av Boxer. Faktura på grundavgiften skickas ut av föreningen, betalas kvartalsvis i förskott. Momsbelagt. Vill du utöka ditt abonnemang gör du det direkt till Boxer när du fått din utrustning. Du får då en separat faktura från Boxer.

Faktura på anslutningsavgift:

Engångskostnad, momsbelagd.
Betr. förfallodatum se nästa punkt!

Fakturor på, nätavgift och gruppavtal:

Betalas kvartalsvis i förskott.
Generellt så beräknas fiberanläggningen kunna tas i bruk den 1 juli, och förfallodatum på
fakturorna är därför satt till detta datum. Skulle mot förmodan något område inte vara färdigt till den 1 juli kommer vi att justera detta genom att göra avdrag på nästkommande faktura. Vi hoppas att ni har förståelse för att vi inte har någon möjlighet att personanpassa varje faktura eftersom vi är några få som jobbar ideellt.

Fakturor på tjänster som kund beställt själv:

Fakturor skickas av respektive tjänsteleverantör.

Medlemsavgift:

Medlemsavgiften är 100 kr/år och skickas ut en gångper år till dig som är registrerad som medlem. Medlemsavgfiten är momsbefriad.

Arbeten inom tomtmark och inomhus:

Fiberföreningen står inte för några arbeten inom tomtmark och inomhus (undantag: utomhusboxen monteras genom föreningens försorg). Däremot levererar föreningen erforderlig materiel och elektronik: Kabelrör/fiber och märkband, utomhusbox, inomhusbox och patchkabel mellan dessa boxar.

Vilande anslutning:

Insatser enligt ovan skall vara betalda. Förutom medlemsavgiften (enligt ovan) som betalas en gång per år så tillkommer inga ytterligare kostnader.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *