Fortsatta störningar i Dannike

Uppdatering 2019-02-23

Efter ett antal veckors felsökning av störningarna på noden i Dannike så har IP-Only hittat en åtgärdsplan. I veckan som gick beställdes det nya delar som distribuerar ljuset till noden från Borås. Dessa delar anlände till Göteborg i fredags och planeras att bytas på måndag. Under bytet kommer det bli ett kort avbrott på alla tjänster. Vi kommer att meddela på hemsidan när arbetet är klart och felet är åtgärdat.

De störningar som upplevs i Dannike-området är framförallt reducerad kapacitet på tjänsterna, störningar på TV-signalen och sämre hastighet än förväntat.

 

Uppdatering 2019-02-18

Felsökning pågår fortfarande i Dannike-noden. Teknisk ansvarig från föreningen har haft ett möte med IP only idag per telefon och diskuterat några tänkbara lösningar. Det pågår just nu möten internt hos IP Only:s Nätdesign avdelning om att e.v byta våglängd på det ljus som används till noden. Om detta skulle kunna lösa problemet så kommer omkoppling att göras snarast i nätet. Avbrott kommer att märkas under omkopplingen. Vi försöker uppdatera med mer information så snart vi nås av detta.

 

De åtgärder som utfördes på Skanovas fiber i fredags har inte gett det resultat som det borde göra. Det förekommer fortfarande störningar på TV signal och till viss del även hastigheten på bredbandet.

Ni som fortfarande upplever problem, uppmanas att kontakta tjänsteleverantören och gör felanmälan till dem. Föreningen kommer att ta kontakt med IP-Only på måndag morgon för att få besked om vidare åtgärder.

Arbete på fibernätet

Med anledning av de störningar som förekommit under noden i Dannike så har IP-only hittat en möjlig orsak till problemet. Felet har lokaliserats till den fiberkabel som går mellan Borås och Länghem. Detta är felanmält idag 2019-02-07, till Skanova som äger fibern. Skanova kommer att åtgärda detta felet under fredagen 2019-02-08, vilket innebär att avbrott på samtliga tjänster kommer att förekomma.

Avbrottet kommer även att påverka hela vårat nät, d.v.s alla våra anslutningar i Länghem. Arbetet kommer att pågå under hela dagen och räkna med driftstörningar hela dagen.

Vi uppdaterar med mer information när de avhjälpande åtgärderna är klara.

Driftstörningar i nätet

Styrelsen har uppmärksammat flertalet medlemmar som upplever problem med bredbandsuppkopplingen. Vi kommer att kontakta IP-only som ansvarar för nätdriften och be dem återkoppla och meddela vad som kan vara felet. Det är inte acceptabelt att uppleva störningar under så lång tid och vi kommer att göra allt för att detta skall fungera. Vi kommer att gå ut med uppdaterad information på hemsidan så snart vi vet vad som är felet.

Ni som har problem med anslutningen skall oavsett felet alltid kontakta tjänsteleverantören i första hand. Får ni till svar att felet ligger i fibernätet så är det stor sannolikhet att tjänsteleverantören redan felanmält till IP-Only.

Mvh

Länghem Landsbygd Fiber

Föreningen går över till Comhem som gruppavtalsleverantör

Föreningens 3-åriga gruppavtal med Boxer löper ut 31 mars 2019. Föreningen har beslutat att inte förlänga detta avtal vilket innebär att samtliga medlemmar som ingår i Boxers gruppavtal kommer behöva göra ett nytt val.

Alternativen för dig med Boxer gruppavtal:

1. Byta till Comhems gruppavtal

Vill du byta till Comhems gruppavtal, gör såhär:

  1. Mejla namn och adress till gruppavtal@fiberilanghem.se och begär byte till Comhem. Fyll i bifogat avtal om tjänster för Länghem Landsbygd Fiber och skicka in till Föreningen.
  2. Ring Comhem och avropa de nya tjänsterna så att ny utrustning kan skickas ut till dig. Du kan ringa Comhem från och med 1 mars, gör det så snart som möjligt efter detta datum så att ny utrustning hinner skickas ut innan driftsättning 1 april. Nummer till Comhems kundtjänst för gruppavtal: 0775-171720 (ange att du ingår i gruppavtalet via Länghem Landsbygd Fiber)

Obs! Utrustningen skickas ut till medlemmarna veckan innan driftssättning.

  1. Ring Boxer och avsluta tjänsterna, 0771-737475.

2. Utträde ur gruppavtalet

Vill du träda ur gruppavtalet gör såhär:

  1. Mejla namn och adress till gruppavtal@fiberilanghem.se och begär utträde ur gruppavtalet.
  2. Ring Boxer och avsluta tjänsterna, 0771-737475.
  3. Välj ny tjänsteleverantör.

Meddela ditt val så snart som möjligt, dock senast  31 januari!

Frågor och svar:

Vad gör jag med min gamla utrustning från Boxer?

Boxer kommer skicka ut fraktsedlar som ni använder er av för att skicka tillbaka utrustningen till Boxer.

Om jag är nöjd med Boxer och vill forstsätta med Boxer som tjänsteleverantör?

Tyvärr är det inte längre möjligt att ingå i ett gruppavtal via föreningen men självklart går det bra att teckna ett eget abonnemang direkt med Boxer. Vill du teckna ett eget abonnemang så måste du först meddela föreningen att du önskar träda ur gruppavtalet och därefter kontakta Boxer för att teckna nytt avtal.

Vad är anledningen till att föreningen väljer att inte teckna nytt avtal med Boxer?

Föreningen tecknade 2016 ett gruppavtal med Boxer. Tyvärr var det många medlemmar som var mycket missbelåtna med vad Boxer kunde leverera och därmed tecknade föreningen sommaren 2017 ytterligare ett gruppavtal med Comhem där medlemmarna hade möjlighet att byta över till Comhem. Två gruppavtal har lett till mycket administrativt arbete vilket är svårt för föreningen att hantera. Därmed har föreningen valt att enbart ha ett aktivt gruppavtal.

Hur lång är avtalstiden/bindningstiden med Comhem?

31 augusti 2020

Vad ingår i gruppavtalet med Comhem?

På vår hemsida www.fiberilanghem.se kan du läsa mer om vad som ingår i gruppavtalet med Comhem.

Jag har fått en pappersfaktura men har anmält e-faktura sedan tidigare, vad beror det på?

Fakturan som gick ut nu innehöll ett följebrev med informationen om övergången till Comhem. Det är enkelt att inte låta öppna följebrevet och läsa infotmationen på internetbanken, därför har vi valt att skicka ut detta brevledes istället.

Jag har 100/100 via mitt gruppavtal idag, vad händer med det?

I gruppavtalet ingår 100/10, men det går utmärkt att beställa tilläggstjänst på högre bredband om man vill det. Tilläggstjänsterna följer inte med automatiskt när man går över från Boxer till Comhem. Om du har tilläggstjänster idag, så meddela det till Comhem när du ringer och avropar tjänsterna enligt informationen under punkten 1:2.