Problemen löst i Dannike

Efter en del arbeten och felsökning av signalen till Dannike så är felet nu avhjälpt. Föreningen har fått in rapporter om att det nu skall fungera bra med både TV och Internet. Vi har fortfarande ärendet under luppen, så skulle det bli något så följer vi upp detta. Ni som ändå har problem med era anslutningar, kontakta då tjänsteleverantören. IP Only har klarrapporterat felet så de skall hantera inkommande felanmälningar som vanligt.

Fortsatta störningar i Dannike

Uppdatering 2019-02-23

Efter ett antal veckors felsökning av störningarna på noden i Dannike så har IP-Only hittat en åtgärdsplan. I veckan som gick beställdes det nya delar som distribuerar ljuset till noden från Borås. Dessa delar anlände till Göteborg i fredags och planeras att bytas på måndag. Under bytet kommer det bli ett kort avbrott på alla tjänster. Vi kommer att meddela på hemsidan när arbetet är klart och felet är åtgärdat.

De störningar som upplevs i Dannike-området är framförallt reducerad kapacitet på tjänsterna, störningar på TV-signalen och sämre hastighet än förväntat.

 

Uppdatering 2019-02-18

Felsökning pågår fortfarande i Dannike-noden. Teknisk ansvarig från föreningen har haft ett möte med IP only idag per telefon och diskuterat några tänkbara lösningar. Det pågår just nu möten internt hos IP Only:s Nätdesign avdelning om att e.v byta våglängd på det ljus som används till noden. Om detta skulle kunna lösa problemet så kommer omkoppling att göras snarast i nätet. Avbrott kommer att märkas under omkopplingen. Vi försöker uppdatera med mer information så snart vi nås av detta.

 

De åtgärder som utfördes på Skanovas fiber i fredags har inte gett det resultat som det borde göra. Det förekommer fortfarande störningar på TV signal och till viss del även hastigheten på bredbandet.

Ni som fortfarande upplever problem, uppmanas att kontakta tjänsteleverantören och gör felanmälan till dem. Föreningen kommer att ta kontakt med IP-Only på måndag morgon för att få besked om vidare åtgärder.

Arbete på fibernätet

Med anledning av de störningar som förekommit under noden i Dannike så har IP-only hittat en möjlig orsak till problemet. Felet har lokaliserats till den fiberkabel som går mellan Borås och Länghem. Detta är felanmält idag 2019-02-07, till Skanova som äger fibern. Skanova kommer att åtgärda detta felet under fredagen 2019-02-08, vilket innebär att avbrott på samtliga tjänster kommer att förekomma.

Avbrottet kommer även att påverka hela vårat nät, d.v.s alla våra anslutningar i Länghem. Arbetet kommer att pågå under hela dagen och räkna med driftstörningar hela dagen.

Vi uppdaterar med mer information när de avhjälpande åtgärderna är klara.

Driftstörningar i nätet

Styrelsen har uppmärksammat flertalet medlemmar som upplever problem med bredbandsuppkopplingen. Vi kommer att kontakta IP-only som ansvarar för nätdriften och be dem återkoppla och meddela vad som kan vara felet. Det är inte acceptabelt att uppleva störningar under så lång tid och vi kommer att göra allt för att detta skall fungera. Vi kommer att gå ut med uppdaterad information på hemsidan så snart vi vet vad som är felet.

Ni som har problem med anslutningen skall oavsett felet alltid kontakta tjänsteleverantören i första hand. Får ni till svar att felet ligger i fibernätet så är det stor sannolikhet att tjänsteleverantören redan felanmält till IP-Only.

Mvh

Länghem Landsbygd Fiber