Handlingar inför årsstämman den 7 maj

Vid den kommande årsstämman kommer flera beslutspunkter att behandlas. Till några av dessa finns tillhörande underlag vilka publiceras nedan.

Förslag till föredragningslista, ordningen är något reviderad i denna version i jämförelse med tidigare publicerat förslag samt att beslut om vice ordförande är tillagt – Forslag-Foredraglista-arsstamma-LLF-2015-150505

Underlag för beslut om 2014 års ekonomiska resultat – Arsredovisning-2014-LLF-150505 sidor

Underlag för beslut om stadgeändring – Forslag_nya_lydelser_stadgar_LLF_150219 (ett tryckfel upptäcktes 2015-05-06 i tidigare publicerad version)

Information Preliminär Betalningsplan för medlemmar -LLF-2015-2016-150501

Information – Anslutningsalternativ-utan-kostnader-LLF-150504

Information – Preliminär Likviditetsbudget-LLF-2015-2016 150430

Information Anslutningsavtal – Forslag-Anslutningsavtal-for-bredband-LLF-150504

 

 

Kallelse till föreningsstämma 7 maj 19:00 på Rådde gård

Nyhetsbrev nummer 7, 2015 som också är kallelse till föreningens årsstämma finns nu att läsa genom att klicka på länken nedan. Till årsstämman är samtliga medlemmar samt övriga intresserade välkomna. Nyhetsbrevet innehåller också information om:

  • Tecknande av anslutningsavtal (anslutning med inkoppling eller enbart framdragning)
  • Förhöjd avgift vid sen anslutning innan byggnation
  • Offert vid anslutning efter genomförd byggnation
  • Enbart medlem – Dags att bestämma dig!

Handlingar till årsstämman kommer att publiceras här på webben framöver.

Tryck här för att ladda ner nyhetsbrevet: Nyhetsbrev-LLF-2015-7-150422

Rapport från föreningens årsstämma 2014

Foto-arsstamma-2014-LLF-Gosta-SingstrandDen åttonde april 2014 genomfördes den första årsstämman för Länghem landsbygd ekonomisk förening. Årsstämman genomfördes på Rådde gård i Länghem under ledning av stämmoordförande Helena Ödvall Enoksson.

31 av föreningens medlemmar hade hörsammat kallelsen och deltog vid flera viktiga beslut för både det genomförda och det framtida arbetet. En av de viktigaste punkterna på dagordningen var stämmans beslut att fortsätta arbeta för en byggnation av ett fibernät i föreningens verksamhetsområde och att ett beslut om start av byggnationen ska fattas vid kommande extra föreningsstämma. Tryck på länken för att läsa hela rapporten: Continue reading

Förslag till stadgeändringar

Styrelsen kommer att till årsstämman föreslå ändringar i stadgarna för Länghem Landsbygd Fiber ek. för. Förändringarna beror framförallt på ett behov av att göra om grunden för medlemsinsatsen så att föreningen kan erhålla godkänt från Skatteverket att redovisa moms.

En andra förändring är att förenkla och förtydliga vilka paragrafer om de avgifter som en medlem ska betala, t.ex. så tas begreppet ”byanätsavgift” bort till och inkluderas i ”övriga avgifter”.

En tredje förändring är kopplat till uppsägning av medlemskap och återbetalning av medlemsinsats. Denna ändring görs för att inte föreningen ska få ekonomiska problem om en eller flera medlemmar väljer att gå ur föreningen. Du kan läsa samtliga förslag till förändringar genom att klicka på denna länk: Forslag-nya-lydelser-stadgar-LLF-140407