Nya fakturor på gång

Fakturorna för perioden januari-mars 2017 är nu utskickade och kommer att levereras med posten under innevarande vecka. På grund av tekniska problem hos föreningens leverantör (Swedbank/Speedledger) fungerde det tyvärr inte att skicka ut e-faktura denna faktureringsomgång utan alla fakturor har skickats ut via ”snigel”-brev. Problemet är att leverantörens system inte kan hantera en blandning av momsfria (medlemsavgiften) och momsbelagda (nätavgift och eventuell avgift för gruppavtal) artiklar på fakturan. Gå dock gärna in och anmäl er för e-faktura via er internetbank eftersom det kostar betydligt mindre för föreningen. Eftersom medlemsavgiften inte faktureras någon mer gång under 2017 kommer e-fakturorna fungera framöver.

Denna faktura kommer att innehålla medlemsavgift för 2017 (100 kr), nätavgift (100 kr per månad, täcker drift och underhåll av nätet) samt i förekommande fall avgift för gruppavtal (Boxer) och anslutningsavgift.

Hör gärna av er till info@fiberilanghem om ni undrar över något gällande fakturorna.

Fakturor för oktober – december på gång i olika former

Fakturor för kommande period (oktober till och med december) är på gång att skickas ut. Som styrelsen meddelade via nyhetsbrevet vid förra faktureringen var tanken att skicka ut fakturorna via e-post för att spara på portokostnaden. Tyvärr visade det sig att för många inte har angett något e-postadress eller angivit en felaktig e-postadress vilket gjorde att vi fick övergå till att skicka ut via vanlig post. Detta innebär är i princip att medlemmar i Dannike och medlemmar som väljer själva i Länghem får fakturan via e-post medan medlemmar i Länghem med gruppavtal får den via vanlig post. Styrelsen kommer att diskutera och återkomma hur kommande fakturor ska hanteras på ett bra sätt.

De utskickade fakturorna är korrigerade utifrån startdatum för respektive anslutning, men eftersom det är många anslutningar och det är manuellt arbete att korrigera varje faktura kan det ha blivit fel på någon faktura. Var därför vänlig och kontrollera din faktura och hör av dig vid eventuella frågor till info(at)fiberilanghem.se.

Korrigeringen som gäller är att:

  • Alla anslutningar har fått korrigering på nätavgiften för juli och augusti eftersom anslutningarna kommit igång vid olika tillfällen under sommaren.
  • Anslutningar i Dannike har fått korrigering för samtliga månader, dvs. o kronors-fakturor eftersom anslutningarna inte är igång än.
  • Anslutningar med gruppavtal och välja själv i Länghem har klassat med start i juli, augusti, september och ej klara. Korrigering är sedan gjord utifrån starten, dvs. start i juli betalar för tre månader, augusti två och september en. Ej klara anslutningar ska få helt korrigerad faktura. I den sista gruppen kan det dock finnas fel så kontrollera din faktura och hör av dig.

Ingen ska behöva betala för en anslutning som inte fungerar, men det är inte helt lätt att fånga alla så vi får hjälpas åt. Hör därför av dig via e-post om du undrar över något. Har du fått en felaktig faktura korrigerar vi den!

Delfaktura för medlemsinsats samt nyhetsbrev utskickat

Under föregående vecka skickades en ny delfaktura ut på medlemsinsatsen tillsammans med nyhetsbrev nummer 12. Delfakturan är på 3 000 kr. Totalt har nu 17 000 kr fakturerats och de flesta medlemmar har också betalat detta. Medlemsinsatserna används för att betala det arbete som entreprenörerna gör i samband med byggnationen av fibernätet. Prognosen på totalkostnaden pekar på att en anslutning kommer att kosta 18 900 kr (17 000 kr medlemsinsats, 100 kr medlemsavgift samt 1800 kr i anslutningsavgift). Om prognosen håller kommer den kvarstående anslutningsavgiften att faktureras under våren 2016 (mars/april) beroende på hur arbetet kan fortsätta under december, januari och februari. Hastigheten på arbetet kommer att vara beroende på vilken vinter vi får.

I utskicket har även föreningens senaste nyhetsbrev skickats med. Vill du läsa detta nyhetsbrev går det också bra att klicka på följande länk: Nyhetsbrev-LLF-2015-12-151122

Grävstart, allt fler medlemmar och post med avtal/fakturor på väg!

SSL-gravmaskin-Bragnum-150530I morgon 1/6 2015 påbörjar vår entreprenör SSL grävningarna för den del av fibernätet som går under benömningen O-ringenetappen. Etappen som går Bragnum-Givarp kommer att ta cirka sex dagar att färdigställa. När etappen är avslutad kommer delar av den maskinstyrka som används fortsätta med nästa etapp av fibernätet. Vilken etapp det blir avgörs av vilket område som har flest anslutna fastigheter. Detta innebär att alltså att nu börjar arbetet ordentligt!

I veckan kommer ett brev med avtalsmallar samt faktura för första insatsen (2500 kr) och medlemskap för 2015 (100 kr) per post till de flesta medlemmar. Har nu nyss anslutit dig till föreningen kommer brevet inom två veckor. För den som redan betalt medlemsavgiften ska detta vara noterat på fakturan, men har vi missat din betalning hör du av dig så ordnar vi detta. Insatsen behövs för att finansiera grävarbetet så det är väldigt bra om du kan betala så fort som möjligt. För att kunna betala behöver du ange det OCR-nummer som finns på fakturan.

Glädjande stiger antalet medlemmar snabbare för varje vecka som går. Senaste prognosen (se bild nedan) visar därför en ökad medlemsrekrytering. Eftersom grävningarna nu tar fart är det ännu viktigare att du som vill ha en fiberanslutning gör en anmälan för nu börjar arbetet ta fart och snart (nästa i alla fall) är klart. Målet är att fibernätet ska vara färdigt till hösten 2016.

Medlemsutveckling-LLF-150528