Styrelsemötet den 12 januari 2014

Vid styrelsen möte den 12 januari deltog föreningens revisor som gick igenom reglerna för moms med styrelsen. En viktig diskussion om hur tätorten ska hanteras genomfördes också. Ett resultat av denna diskussion är att ett informationsmöte med fokus på tätorten ska genomföras i början av mars. De två viktigaste frågorna att reda ut vid informationsmötet är 1) om det finns något intresse för en fiberanslutning bland de boende i tätorten och 2) om det finns boende i tätorten som kan delta i en arbetsgrupp för att åstadkomma fiber inom 50 skyltarna.

Styrelsen beslöt också att ett nyhetsbrev med temat tätorten kommer att tas fram och delas ut under februari.

En arbetsgrupp som ska se över föreningens stadgar utsågs också. Deltagare i arbetsgruppen är Ulf Andersson, Lars-Erik Enoksson och Lars Hedegård. Några av de förslag som stadgegruppen ska se över är bl.a. förändringar av paragraferna:

Nuvarande text:
§6 Insats, där instatsen skall betalas till föreningen i samband med tecknande av fastighetsanslutning.
Fråga:
Är inte insats något man betalar som medlem i föreningen? Torde det inte vara lämpligare att betala denna i samband med att medlemsavgift erläggs?

Nuvarande text:
§7.1 Medlemsavgift är satt till högst 100 kr.

Förslag på ny text:
Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som ska beslutas av föreningsstämman, dock högst 500 kronor. Maxbeloppet följer konsumentprisindex. Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

Nuvarande text:
§7.3 Byanätsavgift slopas och bakas in i § 7.4 Andra avgifter.
Förslag till ny text:
§7.4 För utnyttjande av föreningens tjänster skall avgift utgå. Avgiften för de olika tjänster föreningen tillhandahåller fastställs av styrelsen och regleras i avtal som upprättas mellan den som utnyttjar tjänsten och föreningen.

Andra punkter på styrelsemötet var avrapportering efter möte med Tranemo kommun och samtal med Bynet. Du kan läsa mer om detta i protokollet som du hittar genom att klicka på: Styrelsemote-2014-01-12

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *